Przeszczepy
kości własnej

Z biologicznego i immunologicznego punktu widzenia najkorzystniejsze jest zastosowanie kości własnej czyli autogennej.

Jej użycie wymaga jednak zawsze wykonania dodatkowego zabiegu operacyjnego. Kość może być pobrana z jamy ustnej lub spoza niej.

W stomatologii (implantologii, periodontologii) zabieg przeprowadza się zwykle ambulatoryjnie,gdyż do wypełnienia ubytku wystarcza relatywnie niewielka ilość kości.
Pobierany fragment może mieć kształt prostokątnego bloczka, cylindra, lub występować w formie rozdrobnionej.

W przypadku zastosowania postaci rozdrobnionej ubytek należy pokryć membraną. Bloczki kostne są najczęściej stosowane przy zaawansowanych resorpcjach kości szczęk i w zabiegu podniesienia części zębodołowej wyrostka.

Kość najczęściej pobiera się w żuchwie z:

Zabieg przeszczepiania kości autogennej jest bardzo pomocny w jednoczasowej i dwuczasowej implantacji, jeżeli, ilość kości w miejscu planowanego zabiegu jest niewystarczająca.

Niekiedy stosuje się połączenie przeszczepu kości autogennej z materiałami kościozastępczymi.