Implanty stomatologiczne
implanty zębów

Dlaczego warto stosować implanty zębowe

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że jakiekolwiek braki w jego obrębie wywołują zaburzenia: w danym łuku, pomiędzy dolnym i górnym łukiem oraz w aparacie utrzymującym ząb w kości i stawach skroniowo-żuchwowych. Pojedyncze zęby, zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby kontaktować. Utrata jednego lub większej ilości zębów daje kilka możliwości uzupełnienia ich. Jedną z nich jest umieszczenie w kości implantu czyli sztucznego korzenia.

Czym są implanty

Implant wygląda jak gwintowana śruba. Wykonany jest z tytanu. Implanty stomatologiczne są bardzo małe – ich średnica wynosi od 3,3 mm do 4,8 mm, długość od 6 mm do 14 mm. Posiadają więc w przybliżeniu wielkość naturalnego korzenia zęba.

Część wewnątrzkostna posiada obecnie powierzchnię, która jest dodatkowo poddawana działaniu kwasów i bombardowana drobinami piasku szafirowego, żeby zwiększyć mikroporowatość, a tym samym powierzchnię osteointegracji, czyli połączenia z kością. Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym, w pełni akceptowanym przez ludzki organizm.

W chwili obecnej nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu oraz prawidłowo i szybko wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie.

Przy prawidłowej higienie po 10 latach 95% implantów tkwi mocno w kości. Sporadycznie może dojść do wczesnego odrzutu. Najczęściej jest to widoczne już w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pacjenta. Po pewnym czasie, po wygojeniu stanu zapalnego, można przeprowadzić ponowną implantację.

Na początku implanty dentystyczne zaczęto stosować powszechnie pod wpływem pozytywnych prognoz, dziś już jesteśmy mądrzejsi o lata doświadczeń ośrodków medycznych całego świata.

Wskaźnik powodzenia zabiegów jest jak na medycynę bardzo wysoki. Pozytywna integracja z tkanką kostną po 3 latach utrzymuje się w 98%, a po 10 latach wskaźnik niepowodzenia wynosi około 5%.

Również z doświadczenia własnego można powiedzieć, że 80% powodzenia utrzymania implantu zależy od pacjenta. Głównie od zachowania idealnej higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnych kontroli.

Do niedawna leczenie chirurgiczne w stomatolgii kojarzyło się jedynie z usuwaniem zębów. W ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych technologii zakres możliwości znacznie się powiększył.

Układ kostny twarzoczaszki stanowi rusztowanie dla tkanek miękkich. Braki zębów, zaniki kości, wszelkie deformacje spowodowane wadami nabytymi lub genetycznymi stanowią wskazanie dla nowoczesnej chirurgii.

Dzięki implantom , implantom zygomatycznym, specjalnym materiałom i technikom do regeneracji kości, nowoczesnej diagnostyce 3D oraz oczywiście dzięki sprawności i doświadczeniu chirurga, nawet przy bardzo dużych ubytkach kości, zakres możliwości chirurgii w stomatologii stał się praktycznie nieograniczony.

Wszczepienie implantów stomatologicznych – studio trudnych przypadków!

Przypadki kliniczne leczone w SE+ Studio Stomatologii Estetycznej

Rozległy ubytek kości po ekstrakcji zęba 26.

LECZENIE ETAPOWE :

I etap

Regeneracja kostna przy użyciu bloku kolagenowego – technika “ socet preservation “

II etap

Implantacja

III etap

Odbudowa protetyczna estetyczną koroną pełnoceramiczną

Złożony zabieg REHABILITACJI IMPLANTOPROTETYCZNEJ pozwolił na odbudowę zęba i tkanki kostnej bez szlifowania zębów sasiednich, co byłoby konieczne przy uzupełnieniu brakującego zęba 26 przy pomocy mostu .

Zaawansowana choroba przyzębia oraz zły stan zębów.

Pacjent zakwalifikowany do ekstrakcji zebów oraz NATYCHMIASTOWEJ IMPLANTACJI wraz z odbudową kostną.

Rozwiazanie kompleksowe : implantoprotetyka oparta o KLASYCZNE WSZCZEPY oraz nitypowe implanty ZYGOMA.

Rozległe ubytki kości spowodowane procesem chorobowym ( KCOT ) w zakresie prawego trzonu, kąta i gałęzi żuchwy oraz ubytkami w uzębieniu. Stan po leczeniu choroby, odtworzeniu ciągłości struktur kości żuchwy i osadzeniu implantów wraz z rekonstrukcją protetyczną. Pacjent z zagrożeniem resekcji kości żuchwy i trwałej deformacji kostnej nie utracił własnych tkanek, otrzymał pełne uzębienie braku skrzydłowego wraz z pełną odbudową kostną w miejscu ubytku.

Nowoczesna technika sterowanej regeneracji kostnej rozległego, wielowymiarowego ubytku części zębodołowej żuchwy w oparciu o siatkę tytanową, drukowaną na wirtualnych modelach 3D.

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA na usługach najtrudniejszych zadań chirurgicznych. TRÓJWYMIAROWE MODELE wykonane w technice FFR, służące do obrazowania całościowego pola operacyjnego w skali 1 : 1 ( rozległe rekonstrukcje kostne, zaawansowana implantologia, ortognatyka ).

Studio stomatologii estetycznej SE+