Implanty stomatologiczne
czyli implanty zębów

przekrój zęba z implantem

Dlaczego warto stosować implanty zębowe

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że jakikolwiek brak wywołuje poważne zaburzenia: pojedyncze zęby zaczynają się przesuwać lub wysuwać. Utrata jednego lub większej ilości zębów daje kilka możliwości uzupełnienia ich. Jedną z nich jest umieszczenie w kości implantu, czyli sztucznego korzenia. Pierwsze odnotowane użycie implantów dentystycznych miało miejsce w 600 r.!!! Zostały one wykonane przez starożytnych Majów!

Co powinieneś o tym wiedzieć…

Implant wygląda jak gwintowana śruba. Wykonany jest z tytanu. Implanty stomatologiczne są bardzo małe – ich średnica wynosi od 3,3 mm do 4,8 mm, długość od 6 mm do 14 mm. Posiadają więc w przybliżeniu wielkość naturalnego korzenia zęba.

implant zębowyśruba implantu

Część wewnątrzkostna posiada powierzchnię, która jest dodatkowo poddawana działaniu kwasów i bombardowana drobinami piasku szafirowego, żeby zwiększyć mikroporowatość, czyli zwiększyć powierzchnię połączenia z kością (czyli osteointegracji).

Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym, w pełni akceptowanym przez ludzki organizm.

implant zębowy

W chwili obecnej nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu oraz prawidłowo i szybko wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie.

Implanty to sposób na rozwiązywanie trudnych przypadków.

 

Przy prawidłowej higienie po 10 latach 95% implantów tkwi mocno w kości. Sporadycznie może dojść do wczesnego odrzutu. Najczęściej jest to widoczne już w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pacjenta. Po pewnym czasie, po wygojeniu stanu zapalnego, można przeprowadzić ponowne wszczepienie implantu.

Na początku implanty dentystyczne zaczęto stosować powszechnie pod wpływem pozytywnych prognoz, dziś już jesteśmy mądrzejsi o lata doświadczeń ośrodków medycznych całego świata.

W tej chwili wskaźnik powodzenia zabiegów jest, jak na medycynę, bardzo wysoki. Pozytywna integracja z tkanką kostną po 3 latach utrzymuje się w 98%. Po 10 latach wskaźnik niepowodzenia wynosi tylko około 5%.

tkanka kostna

Doświadczenia naszych lekarzy i pacjentów wskazują, że 80% powodzenia utrzymania implantu zależy od… pacjenta. Głównie od zachowania idealnej higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnych kontroli.

Do niedawna leczenie chirurgiczne w stomatologii kojarzyło się jedynie z usuwaniem zębów. W ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych technologii zakres możliwości znacznie się powiększył.

Układ kostny twarzoczaszki stanowi rusztowanie dla tkanek miękkich. Braki zębów, zaniki kości, wszelkie deformacje spowodowane wadami nabytymi lub genetycznymi stanowią wskazanie dla nowoczesnej chirurgii.

Leczenie implantologiczne pomaga przywrócić piękny uśmiech.

 

Dzięki implantom, implantom zygomatycznym, specjalnym materiałom i technikom do regeneracji kości, nowoczesnej diagnostyce 3D oraz oczywiście dzięki wiedzy, sprawności i doświadczeniu chirurga, nawet przy bardzo dużych ubytkach kości, zakres możliwości chirurgii w stomatologii jest praktycznie nieograniczony.

Wszczepianie implantów stomatologicznych – Studio trudnych przypadków!

Oto kilka ciekawych przypadków klinicznych leczonych w SE+ Studio Stomatologii Estetycznej.

Rozległy ubytek kości po ekstrakcji zęba 26 (lewa górna szóstka)

LECZENIE ETAPOWE :

I etap

leczenie implantologiczne na rtg

Regeneracja kostna przy użyciu bloku kolagenowego – technika „socet preservation“

II etap

leczenie implantologiczne na rtg

Implantacja

III etap

leczenie implantologiczne na rtg

Odbudowa protetyczna estetyczną koroną pełnoceramiczną

leczenie implantologiczne na rtg

Złożony zabieg REHABILITACJI IMPLANTOPROTETYCZNEJ pozwolił na odbudowę zęba i tkanki kostnej bez szlifowania zębów sąsiednich, co byłoby konieczne przy uzupełnieniu brakującego zęba 26 (lewej górnej szóstki) przy pomocy mostu.

leczenie implantologiczne na rtg leczenie implantologiczne na rtg

leczenie implantologiczne na rtg

Efekt końcowy

gotowe implanty

Zaawansowana choroba przyzębia oraz zły stan zębów.

Pacjent zakwalifikowany do ekstrakcji zębów oraz NATYCHMIASTOWEJ IMPLANTACJI wraz z odbudową kostną.

Rozwiązanie kompleksowe: implantoprotetyka oparta o KLASYCZNE WSZCZEPY oraz nietypowe implanty zębów ZYGOMA.

leczenie implantologiczne na rtg leczenie implantologiczne na rtg leczenie implantologiczne na rtg

Rozległe ubytki kości spowodowane procesem chorobowym (KCOT) w zakresie prawego trzonu, kąta i gałęzi żuchwy oraz ubytkami w uzębieniu. Stan po leczeniu choroby, odtworzeniu ciągłości struktur kości żuchwy i osadzeniu implantów wraz z rekonstrukcją protetyczną. Pacjent z zagrożeniem resekcji kości żuchwy i trwałej deformacji kostnej nie utracił własnych tkanek, otrzymał pełne uzębienie braku skrzydłowego wraz z pełną odbudową kostną w miejscu ubytku.

odbudowa kostna

odbudowa kostna odbudowa kostna

Nowoczesna technika sterowanej regeneracji kostnej rozległego, wielowymiarowego ubytku części zębodołowej żuchwy w oparciu o siatkę tytanową, drukowaną na wirtualnych modelach 3D.

szczęka szczęka

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA na usługach najtrudniejszych zadań chirurgicznych. TRÓJWYMIAROWE MODELE wykonane w technice FFR, służące do obrazowania całościowego pola operacyjnego w skali 1:1 (rozległe rekonstrukcje kostne, zaawansowana implantologia, ortognatyka).

Gabinet stomatologiczny SE+Studio Stomatologii Estetycznej