Implanty
zygomatyczne

Implanty Zygomatyczne są długimi implantami wprowadzanymi w odcinkach bocznych w okolicę łuku jarzmowego szczęki.

Stosuje się je przy bardzo dużych zanikach kości. Dają możliwość wykonania uzupełnień protetycznych stałych bez stosowania skomplikowanych zabiegów chirurgicznej odbudowy kości, związanych zwykle z koniecznością przeszczepów kości własnej z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy itp. Zwiększa to bezpieczeństwo i powodzenie leczenia, oraz znacznie skraca jego czas. Rozwój implantów zygomatycznwych stanowi unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej przy pomocy uzupełnień stałych, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych.

Czynniki na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu zygom:

PACJENT 1

Pacjent po wprowadzeniu 4 implantów zygomatycznych w szczęce

Końcowy efekt leczenia

PACJENT 2

Stan wyjściowy

Wprowadzenie 2 implantów zygomatycznych w szczęce i 10 implantów Nobel Active

Stan po leczeniu