Implanty
zygomatyczne

W studiu Stomatologii Estetycznej w Krakowie wprowadza je chirurg implantolog dr Radosław Witkowski, który jako jeden z pierwszych w Polsce stosował tą metodę leczenia bezzebnej szczęki.

Implanty Zygomatyczne są długimi implantami wprowadzanymi w odcinkach bocznych, w okolicę łuku jarzmowego szczęki. Implanty zygomatyczne wprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Co powinieneś wiedzieć o implantach zygomatycznych (zygomach)?

Stosuje się je przy bardzo dużych zanikach kości.

Dają możliwość wykonania uzupełnień protetycznych stałych bez stosowania skomplikowanych
zabiegów chirurgicznej odbudowy kości, związanych zwykle z koniecznością przeszczepów kości własnej z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy itp. Zwiększa to bezpieczeństwo i powodzenie leczenia oraz znacznie skraca jego czas. Implanty zygomatyczne stanowi unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej przy pomocy uzupełnień stałych.

Czynniki, na które stomatolog z pewnością zwróci uwagę przy stosowaniu zygom, to:

W zależności od sytuacji klinicznej można odbudować w sposób stały pełny łuk zębowy na 4 zygomach, lub na zygomach połączonych z klasycznymi implantami.

 

implanty w żuchwie szczęki z implantami

Pacjent 1

zdjęcie rtg

RTG stan wyjściowy

zdjęcie rtg

RTG pacjent po implantacji. W szczęce 2 implanty zygomatyczne i 4 implanty klasyczne. W żuchwie 6 implantów klasycznych.

zdjęcie rtg

implanty zygomatyczne

Efekt końcowy po odbudowie protetycznej

Pacjent 2

zdjęcie rtg

Stan wyjściowy – bezzębie

odbudowa protetyczna

Odbudowa protetyczna szczęki przed założeniem

zdjęcie rtg

RTG po odbudowie protetycznej

Odbudowa protetyczna

Efekt Końcowy

Pacjent 3

zdjęcie rtg

Stan wyjściowy – bezzębie

zdjęcie rtg

RTG po zabiegu z odbudową protetyczną

odbudowa protetyczna

Efekt końcowy

Pacjent 4

zdjęcie rtg

Stan wyjściowy

zdjęcie rtg

RTG po usunięciu zębów i wprowadzeniu implantów

zdjęcie rtg

RTG po odbudowie protetycznej

odbudowa protetyczna

odbudowa protetyczna

Efekt końcowy

Pacjent 5

zdjęcie rtg

Stan wyjściowy:  brak skrzydłowy po stronie lewej szczęki, z dużym zanikiem wyrostka zębodołowego.

zdjęcie rtg

Leczenie przy pomocy jednego implantu zygomatycznego i dwóch implantów standardowych. RTG po wprowadzeniu implantów i odbudowie protetycznej.

implanty zygomatyczne

implanty zygomatyczne

Efekt końcowy

Pacjent 6

zdjęcie rtg

Stan wyjściowy – bezzębie szczęki i żuchwy. Duży zanik wyrostka zębodołowego.

zdjęcie rtg

RTG po wprowadzeniu implantów i odbudowie protetycznej

wprowadzenie implantów

Widok od strony podniebienia przed odbudową protetyczną.

odbudowa protetyczna

Efekt końcowy

Pacjent 7

zęby przed implantami

Stan wyjściowy. Proteza całkowita akrylowa, ruchoma, osiadająca w szczęce.

zdjęcie rtg

Stan po wprowadzeniu 4 implantów zygomatycznych w szczęce.

implanty zygomatyczne

implanty zygomatyczne

Efekt końcowy