LICÓWKI, KORONY,
mosty, wkłady

Korony

korony

pokrywają cały ząb zarówno od strony wargowej jak i policzkowej. Wykonuje się je w laboratorium. Mogą być z porcelany ( tylko na zęby przednie ) lub z porcelany którą napalanej na stop metalu stomatologicznego, złoto-platynę lub tlenek cyrkonu

Mosty

uzupełniają w sposob trwały braki jednego lub większej ilości zębów. Cementuje się je przy pomocy koron na sąsiednich zębach. Często, te tak zwane zęby filarowe, wymagają wcześniejszego leczenia kanałowego.

mosty

Stałe uzupełnienia wykonuje się z różnych materiałów. Niewątpliwie najlepszym materiałem, który jest obojętny dla tkanek i jednocześnie nie ulega starciu i przebarwieniom jest porcelana. Stale rozwijające się techniki dają możliwość napalenia porcelany na różnego rodzaju stopy metali. Niekiedy wybór metalu musi być uzależniony od uzupełnień protetycznych, które pacjent już posiada w jamie ustnej, gdyż duże różnice w potencjale napięciowym mogą spowodować niemiłe dolegliwości określane ogólnie jako elektrometaloza. Eliminują takie niebezpieczeństwo coraz częściej stosowane (niestety droższe) korony i mosty porcelanowe napalone na tytan. Jest on metalem niezwykle wytrzymałym, lekkim, nie przewodzącym temperatury i absolutnie biokompatybilnym.

Nowością są również korony i mosty porcelanowe wykonywane metodą z tlenku cyrkonu ( np Procera ), które nie posiadają szkieletu metalowego, dają znakomitą przezierność i załamania światła odpowiadające naturalnym tkankom zęba. W związku z wyjątkowo korzystnym efektem estetycznym polecane są szczególnie w odcinku przednim. Zaletą ich jest również biokompatybilność – nie wywołują alergii i są obojętne dla organizmu.

 

mosty

szczęka przed założeniem mostówszczęka przed założeniem mostów

mosty mosty

Pacjent 1

mosty    mosty

pacjent z mostami

Pacjent 2

przed i po założeniu mostów

Mając na uwadze wielkość i różnorodność stopów dostępnych na rynku i związane z nimi objawy nietolerancji, coraz większe znaczenie zyskuje nowa technika wykorzystująca metody galwaniczne (galwanoforming). Spełnia ona wymagania estetyczne i zapewnia osiągnięcie korzystnych i długotrwałych efektów. Wysoka biokompatybilność, idealne dopasowanie, ochrona miazgi zęba, możliwość cementowania, rozsądne koszty to cechy, którymi charakteryzują się wyroby galwaniczne. Uzupełnienia protetyczne wytwarza się na szkieletach ze złota galwanicznego. Tą techniką można wykonywać wkłady koronowe, korony pojedyncze (ryc. 5) i mosty (ryc. 6 a,b)

 

  korony pojedyncze mosty mosty

 

Nie jest prawdą pokutujące wśród pacjentów przekonanie, że uzupełnienia stałe są szkodliwe gdyż wymagają oszlifowania zębów, albo, że zęby pod koronami psują się. Stosowanie znieczuleń, nowoczesne techniki szlifowania, precyzyjne masy wyciskowe i technologie laboratoryjne dają możliwość wykonania niezwykle precyzyjnych, perfekcyjnych prac. Prawidłowo oszlifowany ząb zachowuje swoją wytrzymałość, a zacementowana korona izoluje tkanki zęba od środowiska jamy ustnej. Obecnie używane nowe generacje cementów wydzielają dodatkowo fluor przez kilka miesięcy impregnując schowany kikut zęba. Także możliwość zabezpieczenia pacjenta uzupełnieniami tymczasowymi sprawia, że nie musi on ani na chwilę rezygnować ze swojego normalnego trybu życia.

artykuł na temat leczenia protetycznego