Metodologia stymulacji
wzrostu tkanek PRF

W 2001 roku dr Joseph Choukroun z Nicei tworzy nową metodologię stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywa: PRF Platelet Rich Fibrin.

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

Czynnikami wzrostu płytek są:

które mają właściwości przyspieszania procesów:

Do tej pory do regeneracji tkanek stosowano metody:

Wirówka EBA-20 pozwalająca uzyskiwać fibrynę bogatopłytkową.

Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie.

Zarówno gojenie jak i regeneracja tkanek to dynamiczny wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu.

Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej należącej do nowej generacji koncentratów płytkowych. Istnieje bowiem łatwa możliwość aplikacji przygotowanego przed zabiegiem biomateriału bezpośrednio w miejscu w którym doszło do zaniku kości.

Technika otrzymywania fibryny bogatopłytkowej została po raz pierwszy opracowana we Francji przez Choukrouna i wsp. z myślą o zastosowaniu w periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Sam sposób przygotowania jest niezwykle prosty i polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta bezpośrednio lub w trakcie zabiegu do 10 ml probówek bez żadnego antykoagulantu, którą wiruje się przy użyciu wirówki EBA-20 W efekcie, w wyniku takiego postępowania dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu fibrynowego. Powyżej znajduje się osocze ubogopłytkowe (PPP – platelet poor plasma), natomiast na dnie probówki znajdują się krwinki czerwone.

Matryca fibrynowa uzyskana ze środkowej części odwirowanej frakcji będzie sterować procesem gojenia w znacznym stopniu przyśpieszając go i co najważniejsze będzie zwiększać rewaskularyzację przeszczepu poprzez wspomaganie angiogenezy.

Poszczególne frakcje uzyskane po odwirowaniu krwi

  

Przygotowanie skrzepu fibrynowego

  

Zaopatrzenie fibryną zębodołu po ekstrakcji zęba