STYMULACJA
wzrostu tkanek PRF

Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych, pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie.

W 2001 roku, dr Joseph Choukroun z Nicei stworzył nową metodologię stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywał PRF (Platelet Rich Fibrin).

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

bogatopłytkowa fibryna bogatopłytkowa fibryna

Czynnikami wzrostu płytek są:

  • PDGF : Platelet Derived Growth Factor
  • TGF 13: Transforming Growth Factor 61 et 62
  • IGF : Insulin Like Growth factor,

Factory te mają właściwości przyspieszania procesów:

  • angiogenezy
  • tworzenia się fibroblastów i osteoblastów
  • gojenia się

Do tej pory, do regeneracji tkanek stosowano metody: PRP Platelet Rich Plasma z 1998 roku, PRGF Plasma Rich in Growth factors z 1999 roku oraz metodę Wirówka EBA-20 pozwalającą uzyskiwać fibrynę bogatopłytkową.

wirówka próbówki

Wirówka EBA-20 pozwalająca uzyskiwać fibrynę bogatopłytkową.

Zarówno gojenie, jak i regeneracja tkanek to dynamiczny, wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu.

Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej należącej do nowej generacji koncentratów płytkowych. Istnieje bowiem łatwa możliwość aplikacji przygotowanego przed zabiegiem biomateriału bezpośrednio w miejscu, w którym doszło do zaniku kości.

Technika otrzymywania fibryny bogatopłytkowej została po raz pierwszy opracowana we Francji przez Choukrouna z myślą o zastosowaniu w periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Sam sposób przygotowania jest niezwykle prosty i polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta, bezpośrednio lub w trakcie zabiegu, do 10 ml probówek bez żadnego antykoagulantu. Krew wiruje się przy użyciu wirówki EBA-20. W efekcie dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu fibrynowego. Powyżej znajduje się osocze ubogopłytkowe (PPP – platelet poor plasma), natomiast na dnie probówki znajdują się krwinki czerwone.

Matryca fibrynowa, uzyskana ze środkowej części odwirowanej frakcji, będzie sterować procesem gojenia, w znacznym stopniu przyśpieszając go i co najważniejsze, będzie powodować odtwarzanie i budowanie nowych naczyń krwionośnych.

Poszczególne frakcje uzyskane po odwirowaniu krwi

próbówka  wirówka z próbówkami

Przygotowanie skrzepu fibrynowego

próbówka   próbówki

Zaopatrzenie fibryną zębodołu po ekstrakcji zęba

zaopatrzenie fibryną zębodołu po ekstrakcji zęba  zaopatrzenie fibryną zębodołu po ekstrakcji zęba