ODBUDOWA KOŚCI
Sterowana regeneracja kości

Przyczyny uszkodzeń kości mogą być bardzo różne.

1. Periodontopatie są powodowane przez bakterie znajdujące się w płytce nazębnej. Jej złogi powodują zniszczenie tkanek utrzymujących zęby. Wspierająca ząb tkanka zanika i aparat więzadłowy zęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczone.

periodontopatie periodontopatie periodontopatie na rtg

2. Zmiany okołowierzchołkowe powstają poprzez zapalenie pęczka naczyniowo-nerwowego (tętnice, żyły lub nerwy) w okolicy wierzchołka korzenia. Tego rodzaju zapalenie prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.

zmiany okołowierzchołkowe zębów

3. Ekstrakcje (usuwanie zębów/chirurgia), kiedy kości szczęki i żuchwy mogą zostać uszkodzone na skutek nieprawidłowego zbyt brutalnego usuwania zębów.

ekstrakcja zęba

4. Implantacja (protetyka stomatologiczna/leczenie implantologiczne), jeżeli implanty zostaną wprowadzone przy niewystarczającej ilości kości pacjenta, gwint implantu może być widoczny, gdyż: wyrostek zębodołu jest zbyt wąski lub wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca. Podczas wprowadzania implantu może okazać się, że od strony przedszyjkowej jest mniej kości niż jest to potrzebne.

implantacja

Co powinieneś o tym wiedzieć?

Po wprowadzeniu implantu obsypujemy to miejsce kością (naturalną lub syntetyczną), zasłaniamy membraną i unieruchamiamy specjalnymi gwoździkami (pinami). Jest to możliwe, jeżeli tkanki miękkie (dziąsło) są na tyle grube i sprężyste, że można je naciągnąć na powiększoną objętość wyrostka zębodołowego. Udany zabieg przedstawia się tak, jak na rysunku poniżej.

zabieg wprowadzenia implantu zabieg wprowadzenia implantu zabieg wprowadzenia implantu

zabieg wprowadzenia implantu zabieg wprowadzenia implantu

Można tego typu zabieg przeprowadzić w inny sposób, wykonując pierwotnie poszerzenie wyrostka zębodołowego, a implant wprowadzić wtórnie po około 6 miesiącach.

 

odbudowa kości odbudowa kości odbudowa kości odbudowa kości odbudowa kości

Odbudowa kości, czyli jak działa Bio-Oss® oraz Bio-GIDE®.

1. W ubytek kostny można wprowadzić Bio-Oss® w formie granulek lub bloku. Następnie pokrywa się go membraną kolagenową Bio-GIDE®. Membrana pełni funkcję bariery zapobiegającej wrastaniu komórek nabłonka w odbudowującą się tkankę.

2. Naturalna struktura preparatu Bio-Oss® umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych. Komórki kostne sukcesywnie łączą się z cząsteczkami Bio-Oss®.

3. Po około sześciu miesiącach, cząsteczki Bio-Oss® ulegają połączeniu i tworzą nową strukturę kostną. Bio-Oss® w niej zawarty przechodzi gruntowne przemiany i powoli zanika. Bio-GIDE® ulega stopniowemu rozkładowi następującemu w czasie od sześciu do dziewięciu miesięcy.

po odbudowie kości po odbudowie kości po odbudowie kości

Jak zrekonstruować kość?

Jeżeli, np. brakujący ząb został zastąpiony implantem, a niedostateczna ilość kości nie pokrywa widocznego gwintu implantu i stabilność wszczepu jest zagrożona, wprowadzamy do ubytku kości cząsteczki Bio-Oss®. Aby zapewnić stabilny proces gojenia, cząsteczki Bio-Oss® pokrywane są membraną (Bio-GIDE®).

Postępowanie po zabiegu odbudowy kosci:

  • Przez 1-2 dni należy unikać wysiłku fizycznego i mniej mówić.
  • Czyścić zęby tak, jak zwykle, zwracając szczególną uwagę na operowany obszar.
  • Przez okres 2-3 dni przykładać, często zmieniając, zimne kompresy (redukują obrzęki i ból).
  • Przez 2-3 dni unikać ekstremalnego przegrzania i nasłonecznienia.
  • Nie palić i nie pić alkoholu przez 2-3 dni.
  • Przez 3-4 dni posiłki powinny składać się z potraw płynnych i półpłynnych (niezbyt gorących).
  • Zaczynając od następnego dnia, należy płukać usta po jedzeniu.
  • Leki przepisane przez lekarza należy stosować ściśle według jego wskazań.

Bio-Oss® jest najlepiej przebadanym substytutem kości. Użyto go u 800 000 pacjentów.

Przeczytaj tekst przygotowany przez naszego periodontologa.

Innymi materiałami mającymi zastosowanie między innymi w leczeniu chorób przyzębia są biomateriały.
Ostatnie badanie wykazały, że w leczeniu chorób przyzębia i sterowanej regeneracji kości bardzo dobre efekty daje łączenie materiału Emdogain z syntetycznym, alloplastycznym wszczepem kostnym, bioaktywnym szkłem (PerioGlas).

PerioGlas eliminuje konieczność ponownej interwencji chirurgicznej, jak ma to miejsce w przypadku przeszczepów autogennych, redukuje dyskomfort pacjenta i możliwość infekcji. Oszczędza koszty i czas zabiegu.

Preparat pomaga wytworzyć nową kość tak szybko, jak ma to miejsce w przypadku przeszczepów alloplastycznej kości liofilizowanej. Eliminuje przy tym możliwość przeniesienia zakażenia wirusowego, efekt zabiegu jest przewidywalny.

PerioGlas są w stanie zaakceptować pacjenci obawiających się produktów odzwierzęcych. Jego użycie nie niesie za sobą ryzyka przeniesienia chorób transgenicznych lub odrzucenia przeszczepu.

Materiał ten generuje kość o najwyższej gęstości i robi to szybciej niż preparaty na bazie hydroksyapatytu i fosforanu wapnia. Jest łatwy w pracy, nie rozpływa się i redukuje możliwość wrastania nabłonka bardziej niż inne produkty.

Opis przypadku 1

Zdjęcie przed zabiegiem pokazuje masywną resorpcję kości. Zdjęcie 24 miesiące po zabiegu z zastosowaniem materiału PerioGlas. Widoczne kostne wypełnienie ubytku.

resorpcja kości na rtg resorpcja kości na rtg

Opis przypadku 2

PerioGlas proces bioaktywny: przykład pojedynczej cząstki.

Po kontakcie z płynami fizjologicznymi (np. krwią) następuje zmiana jonizacji powierzchni cząsteczki, a warstwa żelu krzemowego inicjuje przyspieszone tworzenie tkanki kostnej, co różni PerioGlas od innych materiałów.

 tworzenie się tkanki kostnej - zdjęcie rtg tworzenie się tkanki kostnej - zdjęcie rtgtworzenie się tkanki kostnej

Szybko tworzy się warstwa hydroksyapatytów identycznych z hydroksyapatytami kości i zębów. Kolagen produkowany przez komórki łączy cząsteczkę z kością. Osteoblasty proliferują, odkładając nową kość. Proces ten rozpoczyna się już po 2 dniach.

Proces regeneracji został zakończony. W okresie kilku miesięcy utworzyła się zdrowa, unaczyniona kość. Niewielkie ilości PerioGlas mogą pozostać w okolicy zabiegu, jakkolwiek zwykle są one w pełni resorbowalne.

proces regeneracji tkanki kostnej proces regeneracji tkanki kostnej proces regeneracji tkanki kostnej

Podobny efekt uzyskuje się stosując materiał BioOSS.

Obecnie badanych jest coraz więcej metod terapii regeneracyjnej stosowanych w leczeniu ciężkich ubytków przyzębia. Niezależnie od wybranej metody regeneracji, niezwykle istotna w praktyce klinicznej jest stabilna matryca o właściwościach osteokondukcyjnych, taka jak materiał Bio-Oss.

Utrzymanie objętości dzięki stabilnej matrycy

Odbudowa aparatu więzadłowego zęba wymaga utrzymania odpowiedniej przestrzeni w obszarze ubytku, tak aby cement, wiązadła oraz kość mogły zostać całkowicie zregenerowane.

Użycie materiału Bio-Oss zapewnia stabilność objętości w zakresie ubytku i pozytywnie wpływa na powstawanie trwałej kości. Zapewnia to długotrwałą stabilność aparatu wiązadłowego zęba i tworzy podstawę dla estetycznych tkanek miękkich, ponieważ tkanki miękkie zależą od kości.

Dowody z badań klinicznych i oceny ludzkich preparatów histologicznych

Bezpieczeństwo i skuteczność metod regeneracyjnych musi zostać wykazane w badaniach naukowych. (Regeneracja tkanek przyzębia może zostać udowodniona jedynie poprzez ocenę ludzkich preparatów histologicznych).

Regeneracja cementu, więzadeł oraz kości w zakresie przyzębia przy użyciu metod leczenia wykorzystujących naturalny materiał kościozastępczy Bio-Oss, została wykazana w badaniach klinicznych oraz w ocenie histologicznej przez liczne grupy badaczy, zarówno w badaniach na modelach zwierzęcych, jak i badaniach z udziałem ludzi.

Zapraszamy do naszego gabinetu – odbudowa kości, Kraków

odbudowa kości odbudowa kości odbudowa kości bio-oss

preparat bio-oss preparat bio-oss preparat bio-oss

odbudowa kości odbudowa kości odbudowa kości