UZUPEŁNIENIE
ruchome

proteza akrylowa górna

W sytuacji kiedy ilość i jakość pozostałych zębów nie daje możliwości wykonania uzupełnień stałych, alternatywnym rozwiązaniem są uzupełnienia ruchome, czyli protezy.Mogą być to protezy akrylowe – bardziej rozległe (ryc.1) lub szkieletowe -z ograniczoną płytą protezy (ryc 2,3,4). Niekiedy istnieje potrzeba, lub możliwość, stosowania rozwiązań mieszanych – stałych i ruchomych równocześnie.

proteza ruchoma przykład protezy ruchomej rysunek protezy ruchomej
 elementy protezy przykład protezy ruchomejproteza ruchoma elementy
proteza ruchoma rysunek proteza ruchoma przykład protezy ruchomej proteza ruchoma

Protezy ruchome są mniej komfortowe od stałych, niemniej jednak dzięki płycie protezy leżącej na wyrostkach zębodołowych rozkładają siły powstające przy żuciu i gryzieniu na większy obszar, odciążając tym samym słabe lub nieliczne zęby.Nieestetyczne i często nieakceptowane przez pacjentów są klamry, stanowiące klasyczne elementy utrzymujące protezę na podłożu. Obecnie można je zastąpić zasuwami, zatrzaskami i teleskopami. Zasuwy i zatrzaski dają bardzo dobry efekt estetyczny i unika się tarcia klamer o ząb.

Odmianą protez częściowych są protezy nylonowe. Są one plastyczne i łatwo dostosowują się do szczęki, dlatego nie stosuje się w nich metalowych klamer mocujących. Są cieńsze i lżejeszcze od akrylowych, nie pękają i nie powodują uczuleń. W przypadku braku zębów w odcinkach bocznych można wykonywac protezy szkieletowe w połączeniu z nylonem, łączą one zalety protez szkieletowych i nylonowych. Z jednej strony mamy mniejszy zasięg protezy i lepszą higienie (szkielet), z drugiej nie ma widocznych klamer w odcinkach przednio-bocznych.

proteza nylonowa proteza nylonowa

proteza nylonowa

Zarówno w protezach akrylowych, jak i szkieletowych istnieje możliwość indywidualnego przygotowywania zębów, tak aby zaznaczyć na nich wszystkie indywidualne cechy pacjenta.

indywidualne przygotowanie zębów indywidualne przygotowanie zębów

zniszczone zębyindywidualne przygotowanie zębów

zaniedbane zębyzniszczone zęby

W pewnych sytuacjach wykonuje się również protezy natychmiastowe. Jeżeli ząb w odcinku przednim musi być usunięty, wtedy lekarz może pobrać wycisk przed usunięciem zęba, technik na modelu wyskrobuje ząb przeznaczony do ekstracji i wykonuje protezę tak, jakby zęba już nie było. Dzięki temu pacjent po usunięciu zęba wychodzi z gabinetu już zaopatrzony w uzupełnienie protetyczne, unikając niepotrzebnego stresu. Natychmiastowe protezy mają też cały szereg plusów dotyczących szybkości gojnia rany po ekstracji, zaniku wyrostka zębowego, czy dolegliwości bólowych. Rany goją się szybciej, dolegliwości bólowe są mniejsze, a wyrostek zębodołowy, któremu dostarczane są bodźce czynnościowe zanika w mniejszym stopniu.

proteza zębowa