Nasi
pacjenci

Przypadek 1:

Pacjentka zgłosiła się z brakami zębowymi w szczence górnej. Pozostałe zęby ze wskazań chirurgicznych zostały usunięte. Po okresie 2 tygodni wprowadzono w szczękę górną 6 implantów i uzupełniono brakującą kość materiałem Bio Oss i Bio Guide. Pół roku później pacjentce wykonano ostateczną odbudowę zębów górnych – most licowany porcelaną.

Przypadek 2:

Młoda osoba z brakami 4 górnych siekaczy i bardzo dużym zanikiem wyrostka zębodołowego. Pacjentce wykonano przeszczepy kości własnej połączone z materiałem Bio Oss i Bio Guide, Po 5 miesiącach wprowadzono 4 implanty, po następnych 6 miesiącach wykonano korony porcelanowe cerkon na indywidualnych łącznikach cerkonowych.

Przypadek 3:

Uzupełnienia bezzębia żuchwy implantami wykonanymi w systemie Ankylos.

Przypadek 4:

Pacjent z brakami częściowymi górnymi i dolnymi. Usunięto zęby ze wskazań chirurgicznych pozostawiająć górną szczękę bezzębną a w żuchwie braki skrzydłowe. Wprowadzono 6 implantów w szczence i 5 w żuchowie. Po okresie osteointegracji odbudowano szczękę i żuchwę uzupełnieniami stałymi porcelanowymi na cerkonie i łacznikach tytanowych.