Zainteresowany?
Poznaj historie naszych pacjentów!

Przypadek 1:

Pacjentka zgłosiła się z brakami zębowymi w szczęce górnej. Pozostałe zęby ze wskazań chirurgicznych zostały usunięte. Po okresie 2 tygodni wprowadzono w szczękę górną 6 implantów i uzupełniono brakującą kość materiałem Bio-Oss i Bio-Guide. Pół roku później pacjentce wykonano ostateczną odbudowę zębów górnych – most licowany porcelaną.

zdjęcie rtgmost licowany porcelaną

zdjęcie rtgmost licowany porcelaną

zdjęcie rtg

Przypadek 2:

Młoda osoba z brakami 4 górnych siekaczy i bardzo dużym zanikiem wyrostka zębodołowego. Pacjentce wykonano przeszczepy kości własnej połączone z materiałem Bio-Oss i Bio-Guide. Po 5 miesiącach wprowadzono 4 implanty, po następnych 6 miesiącach wykonano korony porcelanowe cyrkon na indywidualnych łącznikach cyrkonowych.

zdjęcie rtgprzed założeniem koron

przed założeniem koronprzed założeniem koron

przed założeniem koronprzed założeniem koron

przed założeniem koronkorony porcelanowe cyrkon

przed założeniem koronkorony porcelanowe cyrkon

zdjęcie rtgkorony porcelanowe cyrkon

korony porcelanowe cyrkon

Przypadek 3:

Uzupełnienia bezzębia żuchwy implantami wykonanymi w systemie Ankylos.

zdjęcie rtgimplanty Ankylos

przed implantamiimplanty Ankylos

zdjęcie rtgimplanty Ankylos

implanty Ankylos

Przypadek 4:

Pacjent z brakami częściowymi górnymi i dolnymi. Usunięto zęby ze wskazań chirurgicznych, pozostawiając górną szczękę bezzębną, a w żuchwie braki skrzydłowe. Wprowadzono 6 implantów w szczęce i 5 w żuchwie. Po okresie osteointegracji odbudowano szczękę i żuchwę uzupełnieniami stałymi porcelanowymi na cyrkonie i łącznikach tytanowych.

przed uzupełnieniamiuzupełnienia stałe porcelanowe

zdjęcie rtguzupełnienia stałe porcelanowe

zdjęcie rtguzupełnienia stałe porcelanowe