Implanty stomatologiczne –
przegląd nowoczesnych rozwiązań


Coraz wieksze oczekiwania pacjentów odnośnie estetyki i wykonywania zabiegów uważanych do niedawna za niemożliwe zmuszają naukowców pracujących dla firm implantologicznych do nieustannych badań nad nowymi metodami i technologiam.(ryc.1)

Na tegorocznej konferencji EAO ( Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji ), które odbyło się w październiku w Barcelonie, dwie wiodące firmy implantologiczne szwedzka firma Nobel Biocare i szwajcarska firma Straumann zaprezentowały nowości, które mają na celu zwiększenie precyzji zabiegu, estetyki, zmniejszenie ryzyka zaniku kości oraz skrócenia czasu wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej.

Firma Nobel Biocare wprowadziła nowy implant, który nazwała „Nobel Active”. (ryc.3) Jest to samogwintujący implant o działaniu osteotomowym ( kondensującym kość ). Jego cechą charakterystyczną jest to że przy wprowadzaniu nie powoduje cięcia kości natomiast ją kondensuje(ryc.3). Decyduje to o bardzo dobrej pierwotnej stabilizacji implantu. Nigdy wcześniej nie było możliwe uzyskanie tak dobrej stabilizacji, przy tak małej inwazyjności zabiegu.

Stosuje się go w okolicach wąskich kości, w sposób natychmiastowy, lub wczesny po ekstrakcjach. Zwężający się profil implantu w okolicy szyjki sprzyja zachowaniu kości brzeżnej i narastaniu tkanek miękkich, w okolicy linii dziąsła i brodawki przysiecznej zapewniając bardzo dobrą estetykę.

Wewnętrzny stożkowy kształt łączników eliminuje ryzyko mikroszczelin, a zewnętrzna tzw. „ platform shifting„ precyzyjnie utrzymuje korony i mosty protetyczne zmniejszając ryzyko ich repozycji. Powierzchnia implantu Nobel Active jest wykonana ze specjalnie przygotowanej powierzchni Ti Unite, dajacej bardzo mocne połączenie z kością.

Firma Straumann zaprezentowała nowy implant „ Straumann Bone Level Implant „(ryc.4). Wprowadza się go około 1mm głebiej , czyli około 4 mm. poniżej linii dząsła. Implanty te umożliwiają bardzo dobrą ochronę kości brzeżnej zmniejszając jej zaniki, profil komponent protetycznych tymczasowych i ostatecznych ma taką geometrię że pobudza proces narastania tkanek miękkich, krzyżowe wkręcanie łączników protetycznych chroni przed ich odkręcenie(ryc.5), powierzchnia tytanu SLActive gwarantuje bardzo mocną osteointegrację z kością, minimalizując komplikacje i zapewniajac maksymalny efekt. Nowe implanty posiadają kształt umożliwiający kontrolę tkanek – Bone Control Design.

Oparty jest on na 5 fundamentalnych zasadach(ryc.6): respektowaniu biologicznego, poziomego odstępu między kością a miejscem wkręcenia łącznika, optymalnej dla osteointegracji granicy przejścia szorstkich w gładkie powierzchnie implantu, biomechanicznego kształtu implantu zapewniającego długoterminową jego stabilizację, bardzo dobrej szczelności brzeżnej pomiędzy implantem i łącznikiem protetycznym, powierzchni implantu SLActive gwarantującej bardzo dobre połączenie z kością. Optymalizuje to ochronę kości brzeżnej i tkanek miękkich i skraca czas ostatecznej odbudowy protetycznej nawet do 3-4 tygodni.

W obydwu systemach implantologicznych dodatkowo można zwiększać estetykę ostatecznej odbudowy protetycznej stosując nie tylko znane już od kilku lat korony lub mosty porcelanowe bez metalu wykonywane na bazie tlenku cerkonu ( procera, cerkon), ale także łączniki cerkonowe fabryczne lub wykonywane indywidualni(ryc.7a-b,8a-b ).

Zaprezentowano również nowe urządzenie Osstell (ryc.9.10) pozwalające mierzyć pierwotną stabilizację implantu zaraz po jego wprowadzeniu, a także badać procesy osteointegracji. Pozwala także wcześnie wykryć ewentualne problemy. Wskaźnik ISQ (iloraz stabilizacji implantu) prawidłowo wynosi od 50 – 80. W źuchwie jest wyższy.

Coraz więcej firm opracowuje również programy komputerowe umożliwiające wirtualne planowanie impantologiczne przewidując maksymalną estetykę i minimalizując ryzyko(ryc.11). Do takich programów należą Nobel Guide, SimPlant, Excelldent. Dzięki nim można wybrać najlepsze dla stabilizacji implantu i estetyki miejsce w kości do wprowadzenia implantu, oraz najkorzystniejsze łączniki. W oparciu o dane z planowania wykonuje się indywidualny szablon pozwalający wprowadzić implanty w miejscach dokładnie odpowiadających pomiarom.

W obecnej dobie rozwoju wiedzy i możliwościach technologicznych wskazania do leczenia implantologicznego bardzo się poszerzyły. Niależy jednak zawsze pamiętać że leczenie implantologiczne jest zabiegiem chirurgicznym iś wymaga wprawnej ręki doswiadczonego chirurga.