Implanty stomatologiczne –
przegląd nowoczesnych rozwiązań

Studio SE+ Kraków - Implanty Nowości
Coraz większe oczekiwania pacjentów odnośnie estetyki i wykonywania zabiegów uważanych do niedawna za niemożliwe, zmuszają naukowców pracujących dla firm implantologicznych do nieustannych badań nad nowymi metodami i technologiami.

IUXTA-3D – rozwiązanie dla pacjentów z zanikiem kości

IUXTA-3D - Rozwiązanie dla pacjentów z zanikiem kości

IUXTA-3D to pierwsze na świecie indywidualne rozwiązanie dla pacjentów z problemem zaniku kości, który dotychczas wykluczał ich z możliwości przywrócenia funkcji żucia i pięknego uśmiechu. Nową metodę leczenia oferują Centra Implantologii Podokostnowej IUXTA-3D Europie, w tym także nasze Studio Stomatologii Estetycznej w Krakowie.

Barbara Ksiazkiewicz Jozwiak - BTK Certyfikat

Korzyści dla Pacjenta płynące z leczenia metodą IUXTA-3D:

  • Leczenie w ciągu jednego dnia.
  • Skrócenie czasu rehabilitacji.
  • Brak konieczności regeneracji.
  • Przywrócenie uśmiechu i funkcji żucia w jeden dzień.
  • Implanty na receptę – indywidualne dla każdego pacjenta.
  • Implanty stworzone w technologii 3D z najlepszej jakości spiekanego tytanu.

IUXTA-3D

Korzyści dla Lekarza:

  • Rozwiązanie dla pacjenta z olbrzymią atrofią kości, dla którego standardowe rozwiązania implantoprotetyczne i regeneracyjne nie dają dobrych rokowań.
  • Planowanie zabiegu i indywidualnego implantu wspólnie z międzynarodowym zespołem specjalistów.
  • Opieka doświadczonego laboratorium protetycznego, rekomendowanego przez BTK.dental.
  • Skrócenie czasu leczenia i realna możliwość przywrócenia funkcji i uśmiechu w jeden dzień.

IUXTA-3D - Rozwiązanie dla pacjentów z zanikiem kości

Czym dokładnie jest IUXTA-3D?

IUXTA-3D
Nowość, którą oferujemy Państwu w klinice Studio SE+ w Krakowie to całkowicie nowe rozwiązanie implantologiczne produkcji włoskiej firmy Biotec srl. IUXTA-3D składa się z tytanowej siatki (indywidualnie przygotowanej konstrukcji) idealnie zaprojektowanej dla każdego pacjenta, opierającej się o szczękę lub żuchwę i przymocowanej za pomocą tytanowych śrub. Bardzo często jest jedyną szansą na powrót do dawnego stylu życia dla osób z całkowitym zanikiem kości w szczęce lub żuchwie, u których niemożliwe jest wykonanie odbudowy tkanki kostnej i wszczepienie implantów.

 

IUXTA-3D to trwale zamocowana w jamie ustnej odbudowa protetyczna, która przywraca pacjentowi komfort, porównywalny z posiadaniem naturalnych zębów.

____

Na tegorocznej konferencji EAO (Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji), które odbyło się w październiku w Barcelonie, dwie wiodące firmy implantologiczne: szwedzka firma Nobel Biocare i szwajcarska firma Straumann, zaprezentowały nowości, które mają na celu zwiększenie precyzji zabiegu, estetyki, zmniejszenie ryzyka zaniku kości oraz skrócenia czasu wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej.

implant

Firma Nobel Biocare wprowadziła nowy implant, który nazwała Nobel Active. (ryc.3) Jest to samogwintujący implant o działaniu osteotomowym (kondensującym kość). Jego cechą charakterystyczną jest to, że przy wprowadzaniu nie powoduje cięcia kości, natomiast ją kondensuje (ryc.3). Decyduje to o bardzo dobrej pierwotnej stabilizacji implantu. Nigdy wcześniej nie było możliwe uzyskanie tak dobrej stabilizacji, przy tak małej inwazyjności zabiegu.

implant

Stosuje się go w okolicach wąskich kości, w sposób natychmiastowy lub wczesny po ekstrakcjach. Zwężający się w okolicy szyjki profil implantu sprzyja zachowaniu kości brzeżnej i narastaniu tkanek miękkich w okolicy linii dziąsła i brodawki przysiecznej, zapewniając bardzo dobrą estetykę.

Wewnętrzny stożkowy kształt łączników eliminuje ryzyko mikroszczelin, a zewnętrzna tzw. „platform shifting” precyzyjnie utrzymuje korony i mosty protetyczne, zmniejszając ryzyko ich przesunięcia. Powierzchnia implantu Nobel Active jest wykonana ze specjalnie przygotowanej powierzchni Ti Unite, dającej bardzo mocne połączenie z kością.

implant budowa

Firma Straumann zaprezentowała nowy implant Straumann Bone Level Implant (ryc.4). Wprowadza się go około 1mm głębiej, czyli około 4 mm poniżej linii dziąsła. Implanty te umożliwiają bardzo dobrą ochronę kości brzeżnej, zmniejszając jej zaniki. Profil komponentów protetycznych tymczasowych i ostatecznych ma taką geometrię, że pobudza proces narastania tkanek miękkich. Krzyżowe wkręcanie łączników protetycznych chroni przed ich odkręceniem (ryc.5). Powierzchnia tytanu SLActive gwarantuje natomiast bardzo mocną osteointegrację z kością, minimalizując komplikacje i zapewniając maksymalny efekt. Nowe implanty posiadają kształt umożliwiający kontrolę tkanek – Bone Control Design.

budowa implantuimplant przekrój

Oparty jest on na 5 fundamentalnych zasadach (ryc.6):
respektowaniu biologicznego, poziomego odstępu między kością a miejscem wkręcenia łącznika, optymalnej dla osteointegracji granicy przejścia szorstkich w gładkie powierzchnie implantu, biomechanicznego kształtu implantu zapewniającego długoterminową jego stabilizację,
bardzo dobrej szczelności brzeżnej pomiędzy implantem i łącznikiem protetycznym, powierzchni implantu SLActive gwarantującej bardzo dobre połączenie z kością. Optymalizuje to ochronę kości brzeżnej i tkanek miękkich i skraca czas ostatecznej odbudowy protetycznej nawet do 3-4 tygodni.

W obydwu systemach implantologicznych dodatkowo można zwiększać estetykę ostatecznej odbudowy protetycznej stosując nie tylko, znane już od kilku lat, korony lub mosty porcelanowe bez metalu wykonywane na bazie tlenku cyrkonu (procera, cyrko), ale także łączniki cyrkonowe fabryczne lub wykonywane indywidualnie (ryc.7a-b,8a-b).

implanty system implantologiczny system implantologiczny system implantologiczny

Zaprezentowano również nowe urządzenie Osstell (ryc.9 i 10) pozwalające mierzyć pierwotną stabilizację implantu zaraz po jego wprowadzeniu, a także badać procesy osteointegracji. Pozwala także wcześnie wykryć ewentualne problemy. Wskaźnik ISQ (iloraz stabilizacji implantu) prawidłowo wynosi od 50-80. W żuchwie jest wyższy.

urządzenie Osstell

Coraz więcej firm opracowuje również programy komputerowe umożliwiające wirtualne planowanie implantologiczne, które przewidują maksymalną estetykę i minimalizują ryzyko (ryc.11). Do takich programów należą Nobel Guide, SimPlant, Excelldent. Dzięki nim można wybrać najlepsze dla stabilizacji implantu i estetyki miejsce w kości do wprowadzenia implantu oraz najkorzystniejsze łączniki. W oparciu o dane z planowania wykonuje się indywidualny szablon pozwalający wprowadzić implanty zębowe w miejscach dokładnie odpowiadających pomiarom.

urządzenie Osstell

W obecnej dobie rozwoju wiedzy i możliwościach technologicznych wskazania do leczenia implantologicznego bardzo się poszerzyły. Należy jednak zawsze pamiętać, że leczenie implantologiczne jest zabiegiem chirurgicznym i wymaga wprawnej ręki doświadczonego chirurga.

zdjęcie rtg