ODBUDOWA DZIĄSEŁ
przy użyciu preparatu Emdogain

Emdogain jest preparatem produkowanym przez szwedzką firmę Biora AB. Preparat jest przedstawicielem nowej, biologicznej koncepcji regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba. Odbudowuje zniszczone w wyniku paradentozy struktury podporowe zęba z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji. Najważniejszym składnikiemEmdogainu jest amelogenina – białko produkowane przez organizm ludzki tylko w fazie formowania zębów w życiu płodowym każdego człowieka. Pełni ono ważną rolę w tworzeniu zęba i jego struktur.
Nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu Emdogain.

Jak działa Emdogain?

Ząb umocowany jest w zębodole dzięki specjalnej strukturze podporowej. Składa się ona z cementu korzeniowego, ozębnej, kości wyrostka zębodołowego. Włókno kolagenowe łączy cement korzeniowy ze strukturami kostnymi. Emdogain regeneruje fizjologiczne struktury podporowe zęba. Nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarza szansę na regenerację utraconych struktur. Regeneracja oznacza powtórzenie naturalnych procesów powstawania aparatu podporowego zęba, występujących w dzieciństwie. Emdogain daje szansę utrzymania własnych zębów. Regeneracja tkanek podporowych zęba po leczeniu preparatem Emdogain

fot.1. Ubytek kości i głęboka kieszonka przyzębna przed zastosowaniem preparatu Emdogain

fot.2. Linia cięcia przebiegająca przez szczelinę dziąsłową.

 

fot.3. Usunięcie płytki nazębnej, kamienia i ziarniny – tz. kiretaż otwarty.

fot.4. Usunięcie ‚warstwy mazistej’ z powierzchni korzenia stosując PrefGel przez 2 min.

 

fot.5.6 Pokrycie przygotowanej i oczyszczonej powierzchni korzenia preparatem Emdogain.

 

fot.7. Pokrycie szwów i krawędzi rany resztą preparatu Emdogain pozostałą po zabiegu.

fot.8. Badanie 6 miesięcy po leczeniu preparatem Emdogain – odbudowane przyczepy i nowa kość wyrostka zębodołowego.

Gojenie rany po przebytym leczeniu z użyciem Emdogain przebiega szybko. Natychmiast po nałożeniu preparatu rozpoczyna się intensywny proces odtwarzania struktur podporowych zęba. Pełny proces regeneracji trwa około roku a w wielu przypadkach dłużej. Ważnym czynnikiem jest systematyczna i trwała współpraca ze stomatologiem. Obejmuje ona regularne wizyty oceniające i kontrolujące przebieg leczenia oraz ścisłe stosowanie się do rad i wskazówek udzielanych przez lekarza. Instruktaż dotyczy prawidłowego utrzymania higieny jamy ustnej, umiejętnego czyszczenia zębów, a zwłaszcza przestrzeni międzyzębowych itp. Dzięki obustronnym wysiłkom możliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu. Jest nim ochrona przed utratą własnych zębów na długie lata.

Leczenie z użyciem Emdogain.

12 miesiąc

Emdogain

fot.1. Przed leczeniem preparatem Emdogain – głęboko kieszonka przyzębna i duży ubytek kostny.

fot.2. 12 miesięcy po leczeniu preparatem Emdogain – postępujący proces regeneracji tkanki konstnej

Wskazówki końcowe dla pacjentów leczonych preparatem Emdogain: