Odbudowa kości
metodą osterodystrakcji

W wyniku utraty zębów dochodzi do atrofii tkanki kostnej szczęki.

W ostatnim dziesięcioleciu w chirurgii szczękowo-twarzowej wykorzystuje się do odbudowy tkanki kostnej metodę osteodystrakcja mechanicznej. Technika osteogenezy dystrakcyjnej (osteodystrakcji) polega na stopniowym wydłużaniu kości przy użyciu urządzeń zwanych osteodystraktorami. Istotą zabiegu jest nacięcie warstwy kości zbitej, lub przecięcie całej kości, umocowanie śrubami stalowej części dystraktora i szczelne przykrycie tkankami miejsca operowanego.

Leczenie tą metodą można stosować u pacjentów w każdym wieku.

Zalety leczenia osteodystrakcyjnego:

Stosując technikę rozprężania kości można osiągnąć następujące rezultaty.

Miejsce pod implant przygotowuje się specjalnymi, ręcznie wprowadzanymi klinami o coraz większej średnicy, doprowadzając do kondensacji kości i do podniesienia śluzówki wyścielającej dno zatoki. W tak przygotowane miejsce wprowadza się implant.

Zaletą pracy osteotomiami jest to, że nie doprowadza się do usunięcia kości, lecz powoduje jej kondensację wokół przygotowanego miejsca pod implant.