PERIODONTOLOGIA
choroby przyzębia

Periodontologia zajmuje się profilaktyką i leczeniem schorzeń przyzębia. Choroby przyzębia są obok próchnicy najczęstszą przyczyną przedwczesnej utraty uzębienia. W Polsce odsetek chorujących na zapalenie dziąseł i przyzębia szacuje się na około 60% ludności. Wielu pacjentów uskarża się na problem krwawiących dziąseł, odsłoniętych korzeni, rozchwiania czy nawet utraty zębów. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że są to objawy zapalenia przyzębia.

Za najważniejszy czynnik powodujący zapalenie dziąseł a w dalszym etapie zapalenie przyzębia uważa się bakteryjną płytkę nazębną. Tworzy się ona na wszystkich powierzchniach zębów. Z biegiem czasu nieusunięta płytka nazębna ulega mineralizacji i zamienia się w kamień nazębny.

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej periodontologicznej ustala się tzw. wskaźniki choroby przyzębia CPITN, oraz wskaźniki higieny jamy ustnej (API) i krwawienia dziąseł (PBI). Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowane schorzenie przyzębia (Periodontits), lekarz prowadzący zaleca program terapii periodontologicznej, który zazwyczaj składa się z trzech faz.

Faza I tzw. higienizacji trwa zwykle nie więcej niż 2 wizyty, podczas których przeprowadzone zostaje oczyszczanie zębów z płytki, kamienia naddziąsłowego oraz osadów. Najważniejszą jednak częścią tej wizyty jest nauka domowej higieny jamy ustnej, prawidłowej techniki szczotkowania, doboru odpowiedniej szczoteczki oraz przedstawienie dodatkowych środków pomocniczych tj. szczoteczek międzyzębowych. Dzięki temu pacjent rozumie, że efekty leczenia choroby przyzębia zależą w znacznym stopniu od zabiegów higienicznych wykonywanych przez niego samego.

Faza II tzw. właściwa – z reguły odbywa się po około 2-3 tygodniach. Trwa od 2 do kilku wizyt, podczas których lekarz kontroluje higienę jamy ustnej oraz przeprowadza zabiegi skalingu głębokiego czyli usuwa kamień poddziąsłowy przy pomocy skalera ultradźwiękowego , a następnie wygładza powierzchnię korzeni tzw Root planning, używając zazwyczaj Kiret Gracey. Każdy zabieg kończy bardzo dokładne polerowanie zębów specjalistycznymi pastami o różnej ścieralności, co prowadzi do usunięcia przebarwień i osadu na zębach.

Każda wizyta higienizacyjna trwa od 45 do 60 minut. Wizyta higienizacyjna rozpoczyna się od ustalenia dwóch wskaźników, które ukazują w procentach ilość płytki nazębnej(API) i ilość miejsc krwawiących w przestrzeniach międzyzębowych(PBI).. Wskaźniki te pomagają motywować pacjenta oraz umożliwiają porównanie zmian zachodzących podczas leczenia.

W tej fazie leczenia pacjentowi w zależności od potrzeb proponowane są zabiegi chirurgiczne resekcyjne lub regeneracyjne defektów kostnych w zaawansowanych postaciach oraz ewentualne rozwiązania protetyczne (implanty, korony, mosty, licówki, protezy i inne).

Faza III tzw Recall. Po zakończeniu leczenia przechodzi się do fazy podtrzymującej (recall), której zadaniem jest utrwalenie uzyskanych efektów. Potrzeba od sześciu miesięcy do nawet dwóch lat aby nowe włókna przyczepu łącznotkankowego i nabłonkowego stały się bardziej odporne na ponowne zakażenia bakteryjne. Dlatego tak ważne są okresowe wizyty kontrolne, które z początku odbywaja się co 3 m-ce, a następnie przy stabilnych rezultatach wydłużane są do 6 m-cy. Prawidłowa profilaktyka i higiena jamy ustnej zapewnia lepsze i długotrwałe efekty leczenia, zapobiega próchnicy wtórnej i zapaleniu dziąseł oraz przyzębia.