Rentgen stomatologiczny
i tomograf stomatologiczny

Tomograf stomatologiczny

Stomatologiczna tomografia komputerowa jest najszybszą i bezinwazyjna metodą diagnostyki. W obrazie tomografii lekarz otrzymuje rzeczywisty, trójwymiarowy obraz tkanek miękkich, zatok szczękowych oraz zębów, niezbędny do zaplanowania zabiegu lub określenia nieprawidłowości i wykrycia potencjalnych stanów zapalnych u pacjenta. Samo badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa kilkadziesiąt sekund , a lekarz otrzymuje perfekcyjny obraz ,dzięki któremu może dokładnie określić np. kąt wprowadzenia implantu, prawidłowość przeprowadzenia leczenia kanałowego, drożność zatok szczękowych i wiele innych.

Rentgen stomatologiczny

Cyfrowy rentgen stomatologiczny to sprzęt niezbędny do diagnostyki pacjenta.
W ciągu zaledwie chwili można wykonać zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) oraz cefalometryczne( boczne). Tego rodzaju zdjęcia są niezastąpione podczas konsultacji protetycznej, ortodontycznej i chirurgicznej.
Są potrzebne podczas planowania leczenia stomatologicznego, gdyż widać na nich zęby leczone kanałowo, ewentualne stany zapalne toczące się bez dolegliwości oraz stan kości, co ułatwia zaplanowanie zabiegów, oraz umiejscowienie zębów zatrzymanych, pomocne podczas extrakcji.
Dokładność zdjęcia jest idealna, pacjent otrzymuje je na kliszy fotograficznej lub płycie cd. Dawka promieniowania jest minimalna i ta forma diagnostyki jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta.

Komputery wkraczają szturmem do wszystkich dziedzin życia. Nie pominęły przy tym gabinetów stomatologicznych. W naszym gabinecie bardzo pomocnym urządzeniem diagnostycznym jest radiografia cyfrowa, czyli radiowizjografia. Współpracuje ono z aparatem RTG i pozwala przy bardzo małej dawce promieniowania (1% normalnej) uzyskać obraz bezpośrednio na ekranie komputera.

ZDJĘCIA CYFROWE O SZEROKIM ZASTOSOWANIU

Obraz ten można powiększać robiąc zbliżenia, sprawdzać mineralizację kości, a także kontrolować kilkakrotnie w trakcie trwania zabiegu (np. podczas wprowadzania implantu lub pracy w kanale korzeniowym). Można także obraz z ekranu wydrukować i zastąpić nim tradycyjne zdjęcie RTG.

Każde zdjęcie daje większą ilość informacji, redukując tym samym ilośc ekspozycji niezbędnych do diagnozy.
Rozmiar sensora sprawia, że radiowizjogragfia znajduje szerokie zastosowanie w:

Najbardziej precyzyjny na rynku tomograf dentystyczny.

Dopasowanie położenia ogniska do kształtu twarzy (maksymalnie uproszczona procedura pozycjonowania)

Oddzielny sensor dla każdego rodzaju obrazowania

Najnowsze innowacyjne rozwiązanie technologiczne

Unikalny system autotracingu punktów referencyjnych i automatyczne programy do planowania leczenia

Krótki czas rekonstrukcji 3D, łączenie badań trójwymiarowych tzw. stitching

Zapis badania w formacie DICOM 3.0 i integracja z systemem DICOM

Oprogramowanie pozwalające na przeglądanie badań 3D i projektowanie zabiegów implantologicznych

Rentgen cefalometryczny

Dzięki unikalnej możliwości łączenia trzech technologii: pantomografii, cefalometrii i obrazowania w trójwymiarze System Carestream CS 9000 3D jest doskonałym i kompletnym narzędziem do diagnostyki zewnątrzustnej.

Opracowana w laboratoriach Carestream technologia pojedynczej ekspozycji „One Shot” optymalizuje jakość zdjęcia głównie przez likwidację zniekształceń charakterystycznych dla innych technik. Akwizycja trwa krócej niż sekundę zmniejszając tym samym ryzyko konieczności powtórzenia zdjęcia ze względu na poruszenie się pacjenta.

Rentgen cefalometryczny CS 9000 C oferuje szeroką gamę formatów cefalometrycznych począwszy od zdjęć całej czaszki (30 cm x 30 cm), poprzez standardowe (18 cm x 24 cm), po radiogramy małego pola minimalizujące dawkę promieniowania.

Tomograf dentystyczny – tomograf stomatologiczny

Tomograf dentystyczny CS 9000 3D

Staje się wszechstronnym tomografem idealnym dla implantologów (symulacja pozycjonowania implantów) i ortodontów (autotracing i automatyczne programy do planowania leczenia). Regulowana ogniskowa doskonale pomaga w pozycjonowaniu dostosowując się automatycznie do budowy morfologicznej pacjenta. Wyjątkowo proste, ale w pełni funkcjonalne oprogramowanie pozwala szybciej i bardziej precyzyjnie postawić diagnozę i opracować plan leczenia.