Uzupełnienia
mieszane

Określenie to dotyczy wszystkich ruchomych konstrukcji protetycznych, połączonych z uzębieniem własnym pacjenta za pomocą elementów protez stałych.

 

 

Tego rodzaju uzupełnienia stosowane są głównie w takich sytuacjach, w których nie ma możliwości wykonania protez stałych w pełni odpowiadających kryteriom czynnościowym i estetycznym. Wykonuje się je w takich przypadkach, kiedy ilość, jakość i rozmieszczenie zachowanych zębów pacjenta uniemożliwia wykonanie uzupełnień stałych, a zęby te powinny być objęte koronami ze względów:

Mosty cementowane na stałe w odcinkach bocznych, ruchoma proteza na zatrzaskach w odcinku przednim

        

Pacjent 1 – uzupełnienia mieszane, protetyka
Pacjent z brakami częściowymi.

Stan przed leczeniem

Wykonano korony porcelanowe frezowane i protezę szkieletową górną. Części metalowe protezy i koron pozłocono 24karatowym złotem, żeby uniknąć ryzyka występowania stanów zapalnych jamy ustnej.

Po zakończeniu leczenia

Pacjent 2 – uzupełnienia mieszane, protetyka

Pacjent z rozległymi brakami zębowymi i głębokim zwarciem.

Przeprowadzono sanację jamy ustnej.

W szczęce wykonano uzupełnienia stałe, mosty porcelanowe na podłożu metalowym, w żuchwie korony frezowane i protezę szkieletową natychmiastową.

Pacjent 3 – uzupełnienia mieszane, protetyka
Młoda osoba, która kilkanaście lat nie odwiedziła gabinetu stomatologicznego ze względu na strach i wstyd.
Stan wyjściowy

Przeprowadzono sanację jamy ustnej.
W szczęce wykonano korony porcelanowe i protezę częściową akrylową, w żuchwie korony i protezę szkieletową.

Pacjent 4 – uzupełnienia mieszane, protetyka
Pacjent z rozległymi brakami zębowymi w szczęce i żuchwie.

Stan przed leczeniem

Wykonano porcelanowe korony frezowane, zblokowane z zasuwami i protezę szkieletową górną oraz ze względu na rozległe braki zębowe w żuchwie protezę akrylową dolną.

Wykonane uzupełnienia protetyczne

Stan po leczeniu