Przykłady leczenia
ortodontycznego

Studia przypadków:

Przypadek 1:

Pacjentka leczona przez okres okolo 2 lat. Podjęła leczenie w wyniku znacznego wysunięcia górnych przednich zębów oraz obecności nieestetycznych szpar w łuku górnym i dolnym. Do korekty wady konieczne było usunięcie po każdej stronie w łuku górnym po jednym zębie przedtrzonowym.
Leczenie ortodontyczne zakończono uzyskując prawidłowe kontakty zębowe, zamknięte szpary po usunietych zębach bocznych. Koreka tego typu wad pozala uzyskać pacjentce piękny uśmiech.

 

                   Przed                                                   Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

 

Przypadek 2:

Pacjentka leczona z powodu nasilonego stłoczenia zębów przednich w łuku dolnym. Leczenie aparatami stałymi trwało około 1,5 roku i wymagało usunięcia jednego zęba siecznego w łuku dolnym.
Wynik leczenia to całkowita korekta istniejącej wady i stabilny wynik leczenia.

                    Przed                                        Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 3:

Pacjentka podjęła leczenie z powodu nieprawidłowo położonego górnego lewego kła. Leczenie aparatami stałymi trwało około 2 lat i pozwoliło na całkowitą korektę istniejących nieprawidłowości.

                        Przed                                               Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 4:

Pacjentka z nasilonymi nieprawidłowościami zębowymi w łuku górnym, leczona z usunięciem dwóch zębów bocznych w łuku górnym. Czas korekty tej wady zgryzu nie przekroczył 1,5 roku i był wystarczający do skorygowania istniejących nieprawidłowości i całkowitego zamknięcia szpar po usuniętych zębach.

                     Przed                                                 Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 5:

Takim uśmiechem obdarowuje nas obecnie pacjentka Ewa, której korekta wady zgryzu przebiegała bez konieczności usunięcia zębów. Leczenie trwało około 1,5 roku i obecnie jest stabilizowane aparatami retencyjnymi. Pozdrawiamy Panią, Pani Ewo.

             Przed                                    Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 6:

Pacjentka z tą wadą zgryzu, całkowicie zasłaniała zębami górnymi zęby dolne. Leczenie tej groźnej wady trwało 2 lata i wymagało usunięcia zębów w łuku górnym po jednym z prawej i lewej strony. Efekt tego leczenia oceńcie sami.

 

                           Przed                                         Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 7:

Ta pacjentka leczona była przez około 1,5 roku bez usuwania zębów. Leczenie było bardzo trudne z powodu głębokiego zachodzenia zębów górnych na dolne. Po zakończonym leczeniu, które uszeregowało wszystkie zęby, doszło także od uwidocznienia zębów dolnych, dzięki czemu uśmiech stał się pełniejszy.

                    Przed                                         Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 8:

Pacjentka Natalka, którą serdecznie pozdrawiam, leczona była ortodontycznie z powodu „uroczej” diastemy między górnymi jedynkami. Po leczeniu aparatami stałymi jej uśmiech jest jeszcze ładniejszy.

                  Przed                                           Po

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 9:

Bardzo trudny przypadek zwężenia szczęki po obu stronach. Leczenie wymagało założenia aparatu stałego na obydwa łuki zębowe. Uzyskany został satysfakcjonujący efekt leczenia ortodontycznego, co przekłada się na zadowolenie pacjenta, wyrażone pięknym uśmiechem.

 

                   Przed                                         Po

 efekt przed i po leczeniu ortodontycznym
Przypadek 10:

Pacjent z nieprawidłowościami zębowymi w luku górnym i dolnym . Leczony aparatem stałym górnym i dolnym, bez redukcji zębów.

                Przed                                            Po 

efekt przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 11:

Pacjent zgłosił się do leczenia ortodontycznego, ponieważ istniejąca wada zgryzu spowodowała patologiczne starcie brzegów siecznych siekaczy dolnych, kłów, przedtrzonowców. Założono dwa łuki aparatu stałego. Leczenie trwało 2,5 roku. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym zęby dolne zostały odbudowane koronami licowanymi porcelana.

aparat na zębachrówne zęby

aparat na dolnych zębachrówne zęby

   aparat stały na zębachproste zęby

Przypadek 12:

Pacjent z nieprawidłowościami zębowymi w łuku górnym i dolnym. Leczony aparatem stałym górnym i dolnym, bez redukcji zębów.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

Przypadek 13:

Pacjent z nadmiernie wysuniętymi siekaczami górnymi i diastemą (szparą) między siekaczami.
Leczony dwoma łukami aparatu stałego z redukcją obu górnych czwórek. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym górne boczne siekacze zostały powiększone materiałem kompozytowym, ponieważ ich początkowy kształt był estetycznie niekorzystny.

                       Przed                                      Po                        

 efekt przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 14:

Nieprawidłowości zębowe leczone z usunięciem zębów.

 

                      Przed                                   Po

efekt przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 15:

Pacjent z wadą zlokalizowaną w przednim odcinku łuku zębowego górnego i brakami zębowymi zębów górnych (obu czwórek i dolnego siekacza, obu piątek i obu szóstek).
Leczony dwoma łukami. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym przystąpiono do odtworzenia implantami zębów szóstych dolnych.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

Przypadek 16:

Leczenie przeprowadzone z redukcją czterech pierwszych zębów trzonowych.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym
 przed leczeniem ortodontycznym     przed leczeniem ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

Przypadek 17:

Pacjent z obustronnym zwężeniem szczeki i odwrotnym nagryzem zębów przednich. Po leczeniu ortodontycznym odbudowano koronę protetyczną zęba 5.

                        Przed                                      Po

 przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 18:

Tyłozgryz z wychyleniem zębów przednich.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 

Przypadek 19:

Leczenie niewielkich nieprawidłowości zębowych przeprowadzone bez redukcji.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 

po leczeniu aparatem po leczeniu ortodontycznym

 

Przypadek 20:

Pacjent z nieprawidłowościami zębowymi w łuku górnym i dolnym. Leczony aparatem stałym górnym i dolnym, z usunięciem obu górnych czwórek.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

     przed leczeniem ortodontycznym

Przypadek 21:

Pacjentka z nieprawidłowościami zębowymi i zębem górnym siecznym bocznym prawym większym od lewego o 3 mm. Leczona bez usunięcia zębów.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

 

Przypadek 22:

Uzębienie osoby doroślej, która powtórnie zgłosiła się do leczenia ortodontycznego. W dzieciństwie miała usunięte obie górne czwórki i dolnego lewego kła. Leczenie przeprowadzono aparatem stałym górnym i dolnym. Zmieniono kształt siekaczy górnych przyśrodkowych poprzez szlifowanie powierzchni stycznych zębów.
Pozostał do zmiany przebieg brzegu dziąseł nad górnym siekaczem przyśrodkowym prawym, tak aby poziomy dziąseł obu jedynek były podobne – jest to zabieg przeprowadzany przez periodontologa.

                      Przed                                       Po

przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 23:

Nieprawidłowości zębowe w łuku górnym i dolnym. Leczenie przeprowadzone bez redukcji.

 przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 24:

Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego połączonego z niedoborem miejsca dla kłów.
Leczenie prowadzone z redukcja zębów przedtrzonowych górnych.

                      Przed                                      Po

przed i po leczeniu aparatem

 

Przypadek 25:

Zgryz prosty wraz z przesunięciem linii pośrodkowej. Leczenie prowadzone z redukcją zębów w łuku górnym i dolnym.

                    Przed                                    Po

efekt przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 26:

Tyłozgryz obustronny wraz z nieprawidłowościami zębowymi. Leczenie połączone z redukcją obu górnych zębów przedtrzonowych.

  Przed                                       Po

przed i po leczeniu aparatem

Przypadek 27:

Wada wrodzona Progenia vera. Leczenie ortodontyczne przeprowadzone bez zabiegu operacyjnego, na które pacjentka nie wyraziła zgody.

                       Przed                                            Po

przed i po leczeniu ortodontycznym

 

Przypadek 28:

Leczenie nieprawidłowości zębowych.

                         Przed                                            Po

przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 29:

Leczenie prowadzone z redukcją obu górnych pierwszych zębów trzonowych i dolnego zęba siecznego.

                   Przed                                                Po

przed i po leczeniu ortodontycznym

Przypadek 30:

Leczenie prowadzone z redukcją jednego górnego zęba przedtrzonowego. W dzieciństwie zęby przednie uległy urazowi. Po leczeniu zostały odbudowane.

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

przed leczeniem ortodontycznympo leczeniu ortodontycznym

Przypadek 31:

Wrodzony brak górnych siekaczy bocznych. Leczenie ortodontyczne przygotowujące do odtworzenia braków zębowych implantami. Zdjęcia pacjenta po zabiegu implantacji.

                            Przed                                      Po

przed i po leczeniu ortodontycznym