Diagnozowanie
leczenia implantologicznego

Podczas wstępnej rozmowy przedstawia się pacjentowi wszelkie możliwe rozwiązania leczenia, przy użyciu implantów, lub bez ich zastosowania. Omawia się zalety i wady każdej z metod. Bardzo ważnym czynnikiem leczenia implantologicznego jest ilość i jakość tkanki kostnej, oraz ewentualna możliwość jej uzupełnienia. Podczas badania klinicznego zwraca się uwagę na:

Jednym z podstawowych badań jest zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne. Na jego podstawie planuje się zabieg implantacji. Widać na nim stan kości w okolicy implantacji, stan zębów sąsiednich, położenie struktur anatomicznych istotnych podczas zabiegu ( rozmiar zatok szczękowych, położenie kanału żuchwy z nerwem zębodołowym, obecność ewentualnych stanów zapalnych, lub innych nieprawidłowości, które trzeba wyleczyć przed zabiegiem).

Na podstawie rtg. można również zaplanować ilość, grubość, długość implantów, jakie będą wprowadzone podczas zabiegu.

W trudniejszych przypadkach dużą pomocą okazuje się tomografia komputerowa, pokazująca z dokładnością 1-2 mm pole zabiegowe.

Po zabiegu, poprawność jego przeprowadzenia można sprawdzić wykonując małoobrazkowe rtg. Przy pomocy metod klasycznych lub radiowizjografii.

W chwili obecnej nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu oraz prawidłowo i szybko wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie.

Przy prawidłowej higienie po 10 latach 95% implantów tkwi mocno w kości.

Sporadycznie może dojść do wczesnego odrzutu. Najczęściej jest to widoczne już w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pacjenta. Po pewnym czasie, po wygojeniu stanu zapalnego, można przeprowadzić ponowną implantację.

Na początku implanty zaczęto stosować powszechnie pod wpływem pozytywnych prognoz, dziś już jesteśmy mądrzejsi o lata doświadczeń ośrodków medycznych całego świata. Wskaźnik powodzenia zabiegów jest jak na medycynę bardzo wysoki. Pozytywna integracja z tkanką kostną po 3 latach utrzymuje się w 98%, a po 10 latach wskaźnik niepowodzenia wynosi około 5%.

Również z doświadczenia własnego można powiedzieć, że 80% powodzenia utrzymania implantu zależy od pacjenta. Głównie od zachowania idealnej higieny jamy ustnej i przestrzegania regularnych kontroli. Przeciwwskazania.