Płytka nazębna i kamień czym się różnią?
2017-12-14
Estetyka wypełnień na światowym poziomie
2017-12-30

2017-12-29

Stomatologia

Badanie radiologiczne w stomatologii wykonywane jest w celu zobrazowania poszczególnych zębów, kości twarzoczaszki, tkanek kostnych żuchwy i szczęki oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

Dzięki niemu można zaobserwować próchnicę, sposób, w jaki rosną zęby, zmiany patologiczne, jak torbiele czy nowotwory, a także konsekwencje urazów. Polega ono na skierowaniu promieni rentgenowskich na badane miejsce i zarejestrowaniu powstałego obrazu.

zdjęcie rtg zębów

Zdjęcia rentgenowskie zębów dzielą się na wewnątrzustne i zewnątrzustne. W pierwszym przypadku można wyróżnić zdjęcia przylegające i zdjęcia zgryzowe. Przylegające zdjęcie zębów obejmuje niewielką przestrzeń, zazwyczaj 3 zęby. Umożliwia zobrazowanie danego zęba, korzenia, torbieli i guzów. Pozwala także uwidocznić zęby nadliczbowe.

Drugi rodzaj badania radiologicznego w stomatologii stanowią badania zewnątrzustne. W tym przypadku zazwyczaj wykonywane jest zdjęcie kości, które służy ocenie uszkodzeń w obrębie twarzoczaszki w wyniku urazu lub zmian chorobowych.

Wśród RTG kości można wyróżnić:

zdjęcie czaszki tylno-przednie, zdjęcie zatok szczękowych, zdjęcie skośno-boczne żuchwy, zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego, zdjęcie osiowe czaszki, zdjęcia pantomograficzne.

Wskazaniem do wykonania RTG zębów i kości są między innymi urazy twarzoczaszki, różnego rodzaju chorób, w tym choroby przyzębia, tkanek kostnych, stawu skroniowo-żuchwowego, a także nowotworów. Rentgen zębów wykonuje się także w przypadku próchnicy głębokiej, torbieli i kamicy ślinianek. Zdjęcia zębów i kości są również przydatne w ocenie złamań, gojenia się kości i ubytków pooperacyjnych.

Zanim wykona się rentgen zębów, osoba badana zakłada fartuch z gumy ołowianej, w celu zminimalizowania zagrożenia napromieniowaniem. W tym wypadku pacjent stoi nieruchomo, a aparat rentgenowski przesuwa się wokół jego głowy.

Podczas prześwietlenia zębów osoba badana poddawana jest działaniu dawek promieni rentgenowskich. Pojedyncze badanie rtg nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjenta, nie należy się więc obawiać konsekwencji napromieniowania.

Badanie radiologiczne w stomatologii jest niezwykle często stosowanym badaniem. Znacznie ułatwia leczenie stomatologiczne i chirurgiczne. Może się mu poddać każdy, a jedynym przeciwwskazaniem jest ciąża.

Źródło:ABCzdrowie

× WhatsApp