Implanty zygomatyczne, jarzmowe.

Implanty zygomatyczne są alternatywą i ratunkiem dla pacjentów z bardzo dużym zanikiem kości szczęki, którzy chcą uniknąć  noszenia protez ruchomych i konieczności stosowania klejów,
a u których leczenie przy pomocy implantów tradycyjnych jest niemożliwe.

SE+ Studio Stomatologii Estetycznej w Krakowie przy ulicy Batorego 6 jest jednym z niewielu miejsc w Polsce w którym doświadczenie chirurga pozwala na zastosowanie tej metody leczenia.

W Studio Stomatologii Estetycznej w Krakowie wprowadza je chirurg implantolog dr Radosław Witkowski, który jako jeden z pierwszych w Polsce stosował tą metodę leczenia bezzębnej szczęki.

Implanty zygomatyczne nazywane też jarzmowymi są długimi implantami wprowadzanymi w odcinkach bocznych bezzębnej szczęki. Są zakotwiczone w kości jarzmowej,
Implanty zygomatyczne wprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Co powinieneś wiedzieć o implantach zygomatycznych (zygomach)?

Stosuje się je przy bardzo dużych zanikach kości szczęki, przy bezzębiu lub brakach skrzydłowych (bocznych).

Dają możliwość wykonania uzupełnień protetycznych stałych bez stosowania skomplikowanych
zabiegów chirurgicznej odbudowy kości, związanych zwykle z koniecznością przeszczepów kości własnej z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy itp. Zwiększa to bezpieczeństwo i powodzenie leczenia oraz znacznie skraca jego czas. Implanty zygomatyczne stanowią unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej szczęki przy pomocy uzupełnień stałych.Wykazują także bardzo mały odsetek niepowodzeń.

Czynniki, na które stomatolog z pewnością zwróci uwagę przy leczeniu bezzębia przy zastosowaniu  zygom, to:

  • dokładne przebadanie zatok szczękowych i wykluczenie jakichkolwiek stanów zapalnych i patologii,
  • dokładne badanie radiologiczne zatok i ich okolic ze szczególnym uwzględnieniem miejsc planowanego wprowadzenia implantów,
  • możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch klasycznych implantów w odcinku przednim,
  • możliwość uzyskania prawidłowej, zrównoważonej okluzji w wykonanej rekonstrukcji protetycznej.

W zależności od sytuacji klinicznej można odbudować w sposób stały pełny łuk zębowy na
4 zygomach, lub na zygomach połączonych z klasycznymi implantami.

Zainteresowany? Obejrzyj krótki film!

NASI PACJENCI

Pacjent 1

RTG stan wyjściowy

RTG pacjent po implantacji. W szczęce 2 implanty zygomatyczne i 4 implanty klasyczne. W żuchwie 6 implantów klasycznych.

Efekt końcowy po odbudowie protetycznej

 

 

 

Pacjent 2

Stan wyjściowy – bezzębie

Odbudowa protetyczna szczęki przed założeniem

RTG po odbudowie protetycznej

Efekt Końcowy

 

 

 

Pacjent 3

Stan wyjściowy – bezzębie

RTG po zabiegu z odbudową protetyczną

Efekt końcowy

 

 

 

Pacjent 4

Stan wyjściowy

RTG po usunięciu zębów i wprowadzeniu implantów

RTG po odbudowie protetycznej

Efekt końcowy

 

 

Pacjent 5

Stan wyjściowy:  brak skrzydłowy po stronie lewej szczęki, z dużym zanikiem wyrostka zębodołowego.

Leczenie przy pomocy jednego implantu zygomatycznego i dwóch implantów klasycznych. RTG po wprowadzeniu implantów i odbudowie protetycznej.

Efekt końcowy

 

 

Pacjent 6

Pacjent leczony przy pomocy 4 implantów zygomatycznych

Stan wyjściowy – bezzębie szczęki i żuchwy. Duży zanik wyrostka zębodołowego.

RTG po wprowadzeniu implantów i odbudowie protetycznej

Widok od strony podniebienia przed odbudową protetyczną.

Efekt końcowy

 

 

Pacjent 7

Stan wyjściowy. Proteza całkowita akrylowa, ruchoma, osiadająca w szczęce.

Stan po wprowadzeniu 4 implantów zygomatycznych w szczęce.

Efekt końcowy

Pozostałe
aktualności

Poznaj nasze usługi:

W SE+ Studio Stomatologii Estetycznej prowadzimy kompleksowe leczenie stomatologiczne na najwyższym światowym poziomie.

Nasi lekarze wykorzystują najnowsze techniki medyczne korzystają jednocześnie z nowoczesnych technologii, swoje umiejętności regularnie podnoszą uczestnicząc w licznych międzynarodowych konferencjach.

Zapoznaj się z naszą ofertą